Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

17. May 2024

Economie

Succesvolle bijeenkomst ter versterking van de samenwerking tussen de Westfaalse universiteit, Bocholt en de Wirtschaftsförderung Bocholt

240517_Foto_Meeting_Deans_Wifö_Foto Wirtschaftsförderung Bocholt

v.l.n.r. Julia Gesing, Business Development Officer, Bocholt Business Development and City Marketing Corporation; Ludger Dieckhues, Managing Director, Bocholt Business Development and City Marketing Corporation; Prof. dr. Peter Nalbach, decaan van de faculteit Business and Information Technology, Hogeschool Westfalen, Campus Bocholt; Astrid Lukas, Business Development Officer, Business Development and City Marketing Company, Bocholt; Prof. Dr Thomas Naber, decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Hogeschool Westfalen, Campus Bocholt; Stefanie Geuting, Marketing/Public Relations, faculteit Werktuigbouwkunde, Hogeschool Westfalen, Campus Bocholt.

De bijeenkomst moet leiden tot een nog nauwere samenwerking tussen de lokale onderwijsinstelling en de lokale economie, met als doel het creëren van synergieën en het bevorderen van lokale/regionale ontwikkeling.

Constructieve uitwisseling

De bijeenkomst, die plaatsvond in de gebouwen van de universiteit, werd gekenmerkt door een constructieve uitwisseling over mogelijke samenwerkingsmogelijkheden. De nieuwe decanen brachten nieuwe ideeën voor samenwerking in, terwijl de vertegenwoordigers van het bureau voor economische ontwikkeling hun ervaring en expertise inbrachten om de samenwerking te concretiseren.

Elkaar leren kennen stond centraal

De belangrijkste reden voor de bijeenkomst was om kennis te maken met het nieuw georganiseerde bureau voor economische ontwikkeling (wij rapporteerden) en de twee nieuw gekozen decanen. De deelnemers waren het erover eens dat een nauwere samenwerking tussen de universiteit en de organisatie voor economische ontwikkeling van groot voordeel zou kunnen zijn voor zowel de onderwijsinstelling als de lokale economie. Er werden stappen besproken om de overdracht van kennis te intensiveren en gezamenlijke projecten te initiëren die bijdragen aan de innovatiekracht van de regio.

De samenwerking wordt als zeer positief ervaren

"We kijken ernaar uit om onze samenwerking met de Bocholt Economic Development Agency te intensiveren en gezamenlijke wegen te bewandelen om de regionale ontwikkeling te bevorderen, het concurrentievermogen te versterken en het profiel van de universiteit buiten de regio te versterken", zei Prof Dr Thomas Naber. "We zijn ervan overtuigd dat dit partnerschap zal leiden tot duurzame en effectieve resultaten", voegde Ludger Dieckhues eraan toe. De promotoren uit het bedrijfsleven waren positief over de bijeenkomst en benadrukten het belang van nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven voor de toekomstige levensvatbaarheid van de locatie. De bijeenkomst intensiveert het partnerschap tussen de Westfaalse Hogeschool Bocholt en het bureau voor economische ontwikkeling van Bocholt. Beide partijen zijn vastbesloten samen te werken om de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te versterken en het potentieel van de regio optimaal te benutten.

Matching beurs op 17 oktober in de WHS als gezamenlijk project

Een gezamenlijk project is de zevende Matching Fair op 17 oktober 2024 in de foyer van de campus van de Westfälische Hochschule Bocholt. De organisatie is in handen van de Westfälische Hochschule Bocholt en Wirtschaftsförderung Bocholt.

Meer informatie over de Matching Fair volgt nog voor de zomervakantie.