Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
Gebouw

Duurzame ontwikkeling van commerciële ruimte

Milieu- en klimaatbescherming heeft een hoge prioriteit in Bocholt - ook op industrieterreinen.

Gids voor duurzame commerciële ruimteontwikkeling

Daarom worden bedrijfsterreinen in Bocholt duurzaam ontwikkeld. Dit betekent dat wij ons bij de toewijzing van bedrijfsterreinen aan bedrijven richten op

  • economische
  • sociaal
  • ecologisch

zorgen in aanmerking worden genomen.

Bedrijven die duurzame criteria naleven of eraan voldoen, krijgen extra punten wanneer zij bedrijfsruimte krijgen toegewezen.

Ook interessant


Industriële en commerciële ruimte in Bocholt