Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Dak- en gevelbegroening

Word groen op het dak!

Wil je geen zwarte bitumenplaten en grind op het dak? Haal dan het groen op je eigen dak!

Bijna twee miljoen vierkante meter dakoppervlak in Bocholt heeft een helling van minder dan 10 graden - en is dus potentieel geschikt voor vergroening.

En groene daken zijn goed voor het klimaat - op vele manieren. Ze binden stof en verontreinigingen, bevochtigen de lucht. In hete zomers, die door het klimaat zullen toenemen, hebben ze een koelende functie voor het gebouw. Tijdens regenperiodes houden ze het regenwater vast en vertragen ze de afvoer ervan.

Ook deze functie zal in de toekomst door het klimaat steeds belangrijker worden. In modelberekeningen voor het gebied rond Bocholt zijn voor de toekomst reeds zwaardere regenval en een toename van het aantal regenbuien voorspeld.

Wij helpen met vergroening

Als "NRW-klimaatgemeente" zet de stad Bocholt zich in om deze toekomstige effecten zoveel mogelijk met een vooruitziende blik te verzachten. Met financiële steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen kon de milieudienst van de stad Bocholt een nieuw financieringsprogramma opstarten dat aantrekkelijke financiële steun biedt voor de aanleg van extensieve groene daken en groene gevels.

Voor groene daken wordt tot 50 procent van de investeringskosten gesubsidieerd, met een maximum van 25 euro per vierkante meter. De bovengrens is hier 5.000 euro. Groene gevels worden gesubsidieerd met maximaal 500 euro per gebouw. Details zijn te vinden in de financieringsrichtsnoeren.