Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Ecologisch waardevolle bomen

Een bijdrage aan het klimaat

Ecologisch waardevolle bomen verbeteren het lokale klimaat. Door de klimaatverandering met toenemende zomerhitte en meer stormen wordt het balancerend effect van bomen nog belangrijker. Met dit steunprogramma ondersteunt de stad het behoud en de professionele verzorging van ecologisch waardevolle bomen in particulier bezit en tegelijkertijd de nieuwe aanplant van inheemse loofbomen als belangrijk onderdeel voor de verbetering van het binnenstedelijke klimaat.

De stad adviseert de burgers van Bocholt bij vragen over de bescherming en professionele verzorging van klimaatecologisch waardevolle bomen en de heraanplant van voor de locatie geschikte loofbomen.

Wat wordt er bevorderd?

Er worden middelen uitgetrokken voor onderhoudsmaatregelen en de heraanplant van bomen met grote kruinen. De subsidie bedraagt 50 procent van de onderhoudskosten tot een maximum van 1.000 euro per boom.

Onder welke voorwaarden is financiering beschikbaar?

Om in aanmerking te komen voor financiering van onderhoudsmaatregelen moet de stamomtrek van de boom ten minste 1,50 meter bedragen. De boom moet op privé- of bedrijfsterrein staan.

De stad ondersteunt de aanplant van nieuwe bomen op privé- of bedrijfsterreinen door loofbomen ter beschikking te stellen voor aanplant in het voorjaar na voorafgaande aanvraag.