Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Europe Direct / EU-financieringsprogramma's

Wat is EUROPE DIRECT?

EUROPE DIRECT Bocholt is het plaatselijke contactpunt voor vragen en engagement rond de Europese Unie. Het heeft tot taak de plaatselijke burgers informatie, advies, hulp en antwoorden op vragen over Europa te verstrekken, hun betrokkenheid te bevorderen en hen te informeren over actuele gebeurtenissen in het Europees beleid.

Dat doen we op onze Facebookpagina, ons YouTube-kanaal, via onze evenementen of heel persoonlijk per telefoon, e-mail of tijdens een deskundig consult bij ons op locatie.

Wij verstrekken u informatie en materiaal en bieden u een platform om in gesprek te gaan over de EU of Europese aangelegenheden. Via EUROPE DIRECT kunt u ook alle publicaties van het Publicatiebureau van de EU verkrijgen, meestal gratis.

Het EUROPE DIRECT netwerk

EUROPE DIRECT (ED) Bocholt maakt deel uit van het Europese netwerk van EUROPE DIRECT-centra. Zij zijn een dienst van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het netwerk bestrijkt alle EU-lidstaten en telt momenteel 433 centra in heel Europa.

In Duitsland zijn er momenteel 50 ED's. Wij zijn de schakel tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de burgers op lokaal niveau.

Gastekort in Europa?

REPowerEU: Waar staat Europa in de energiecrisis?

35 deelnemers spraken over het thema energiecrisis
© EUROPE-DIRECT

Het onderwerp van de dreigende energiecrisis stond centraal tijdens een online evenement dat in februari door het netwerk Europe Direct Nordrhein-Westfalen werd georganiseerd. 35 deelnemers discussieerden met deskundigen.

Franca Pompey, teamleider internationale samenwerking bij het Duitse Energieagentschap (DENA), discussieerde met politicoloog Siebo Janssen. Jochen Leyhe modereerde de discussie op zijn beproefde manier.

Besproken werd het REPowerEU-programma van de Europese Commissie, dat Europa onafhankelijk wil maken van fossiele brandstoffen en dus van de Russische aanvoer. Bovendien bevordert dit programma de Green Deal om klimaatverandering tegen te gaan.

De discussianten constateerden dat door de Russische aanvalsoorlog en het daaruit voortvloeiende energietekort op korte termijn de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor duurzame energieproductie stokt, omdat energiezekerheid voorop staat.

Zowel Siebo Janssen als Franca Pompey constateerden echter bij grote delen van de bevolking een omslag in het denken over hernieuwbare energie, zodat op middellange en lange termijn, met instemming van de bevolking, overeenkomstige projecten kunnen worden uitgevoerd.