Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Europe Direct / EU-financieringsprogramma's

Wat is EUROPE DIRECT?

EUROPE DIRECT Bocholt is het plaatselijke contactpunt voor vragen en engagement rond de Europese Unie. Het heeft tot taak de plaatselijke burgers informatie, advies, hulp en antwoorden op vragen over Europa te verstrekken, hun betrokkenheid te bevorderen en hen te informeren over actuele gebeurtenissen in het Europees beleid.

Dat doen we op onze Facebookpagina, ons YouTube-kanaal, via onze evenementen of heel persoonlijk per telefoon, e-mail of tijdens een deskundig consult bij ons op locatie.

Wij verstrekken u informatie en materiaal en bieden u een platform om in gesprek te gaan over de EU of Europese aangelegenheden. Via EUROPE DIRECT kunt u ook alle publicaties van het Publicatiebureau van de EU verkrijgen, meestal gratis.

Het EUROPE DIRECT netwerk

EUROPE DIRECT (ED) Bocholt maakt deel uit van het Europese netwerk van EUROPE DIRECT-centra. Zij zijn een dienst van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het netwerk bestrijkt alle EU-lidstaten en telt momenteel 433 centra in heel Europa.

In Duitsland zijn er momenteel 50 ED's. Wij zijn de schakel tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de burgers op lokaal niveau.

De vijf grootste geldpotten van de EU

Projecten ter bevordering van internationale betrekkingen worden ondersteund

De vijf grootste Europese fondsen zijn de Structuur- en Investeringsfondsen:

  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
  • Europees Sociaal Fonds (ESF) - ESF in Duitsland / ESF in Noordrijn-Westfalen
  • Cohesiefonds (CF)
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Geld uit deze fondsen en uit andere financieringsprogramma's stroomt ook steeds weer naar Bocholt. In overeenstemming met de doelstellingen van een financieringsrichtlijn kunnen verschillende doelgroepen een aanvraag indienen. Mogelijke aanvragers zijn bijvoorbeeld bedrijven, non-profit instellingen zoals sportclubs, onderwijsinstellingen, particulieren of de stad Bocholt zelf.

Financieringsaanvragen, vooral voor grotere projecten, worden vaak ingediend in een netwerk van verschillende actoren. Deze moeten rekening houden met meerdere landenpartners om een grensoverschrijdende meerwaarde voor alle partners te garanderen.

Hulp bij aanvragen en zoeken naar partners

De taak van het European Office is het verwerven van Europese fondsen voor Bocholt. Hiertoe onderzoekt het Europees Bureau financieringsmogelijkheden waarmee de ontwikkeling in Bocholt zinvol ondersteund kan worden.

Daarnaast brengt het European Office lokale actoren samen in projectnetwerken en ondersteunt hen bij het aanvragen van subsidies en het vinden van partners.

Gastekort in Europa?

REPowerEU: Waar staat Europa in de energiecrisis?

35 deelnemers spraken over het onderwerp energiecrisis

Het onderwerp van de dreigende energiecrisis stond centraal tijdens een online evenement dat in februari werd georganiseerd door het netwerk Europe Direct Nordrhein-Westfalen. 35 deelnemers discussieerden met deskundigen.

Franca Pompey, teamleider internationale samenwerking bij het Duitse Energieagentschap (DENA), discussieerde met politicoloog Siebo Janssen. Jochen Leyhe modereerde de discussie op zijn beproefde manier.

Het REPowerEU-programma van de Europese Commissie, dat Europa onafhankelijk wil maken van fossiele brandstoffen en dus van Russische aanvoer, werd besproken. Verder promoot dit programma de Green Deal om klimaatverandering tegen te gaan.

De discussianten merkten op dat als gevolg van de Russische aanvalsoorlog en het daaruit voortvloeiende energietekort, op korte termijn de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieproductietechnologieën tot stilstand is gekomen, omdat energiezekerheid voorop staat.

Zowel Siebo Janssen als Franca Pompey constateerden echter een omslag in het denken over hernieuwbare energie bij grote delen van de bevolking, zodat op de middellange en lange termijn, met instemming van de bevolking, overeenkomstige projecten kunnen worden uitgevoerd.