Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Defibrillatoren in Bocholt

Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator (AED) is een medisch apparaat voor de behandeling vandefibrilleerbare hartritmestoornissen door het toedienen van elektrische schokken. In tegenstelling tot defibrillatoren die door reddingsdiensten of klinieken worden gebruikt, zijn AED's vanwege hun constructie en werking bijzonder geschikt voor eerste hulp door lekenhelpers. (Bron: Wikipedia)

Waar kan ik defibrillatoren vinden?

Hier vind je een kaart met alle locaties in de omgeving van Bocholt:

Veelgestelde vragen

Hoe werkt een AED?

Een automatische externe defibrillator (AED) analyseert het hartritme van een persoon en geeft automatisch elektrische schokken af als een levensbedreigend hartritme, zoals ventrikelfibrillatie, wordt gedetecteerd. Deze schokken zijn bedoeld om het hart weer in een normaal ritme te laten kloppen.

Kan een AED alleen worden gebruikt door getrainde professionals?

Automatische externe defibrillatoren (AED's) zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden bediend door leken zonder medische voorkennis. Toch is het raadzaam om een EHBO-training te volgen om te leren hoe je ze correct gebruikt.

Is het veilig om te gebruiken? Kan ik iets verkeerd doen?

Automatische externe defibrillatoren (AED's) zijn veilig in het gebruik. Ze hebben ingebouwde veiligheidsmechanismen die continu het hartritme van de patiënt controleren en alleen een schok toedienen als dat medisch noodzakelijk is.

Het apparaat geeft ook luide instructies voor gebruik wanneer het wordt geactiveerd.

Kan een AED schade veroorzaken als deze wordt gebruikt bij iemand zonder hartproblemen?

AED's zijn zo ontworpen dat ze alleen in bepaalde situaties een schok toedienen. Ze analyseren het hartritme en geven alleen een schok af als dit levensbedreigend is. Verkeerd gebruik is onwaarschijnlijk.

Nieuwe defibrillator voor het burgerloket

Nieuwe defibrillator voor het burgerloket

Er is nu een openbaar toegankelijke defibrillator in het burgerloket van Bocholt. Het apparaat kan in noodgevallen levens redden. Het apparaat werd gesponsord door de Volksbank Bocholt.