Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Vluchtelingen

Nieuw huis, nieuwe kansen

De laatste jaren zijn veel mensen met een vluchtelingenachtergrond naar Bocholt gekomen. Veel burgers, samen met een groot aantal verenigingen en welzijnsorganisaties, het stadsbestuur en politici, ontfermen zich over deze mensen.

We willen vluchtelingen een nieuw thuis geven, een nieuwe kans. Daartoe heeft de stad samen met vrijwilligers een actieconcept ontwikkeld.

Ondersteuningsconcept voor vluchtelingen in Bocholt

De gemeente is verantwoordelijk voor de humane huisvesting en verzorging van vluchtelingen, zodat zij snel kunnen integreren.

De doelstellingen van het Bocholt zorgconcept zijn:

  • De vroegtijdige integratie van vluchtelingen bevorderen (taal, huisvesting, school, opleiding, werk).
  • Versterking en integratie van de vrijwillige inzet van de burgers

Hoe eerder gebruik kan worden gemaakt van de sterke punten, vaardigheden en kwalificaties van vluchtelingen, hoe eerder zij zelfstandig kunnen wonen en op eigen benen kunnen staan. Bocholt wil nieuwe wegen inslaan met professionele structuren, versterkt door burgerzin.

Hulp voor vluchtelingen
Wie doet wat? Gemeentehuis in Bocholt

EWIBO GmbH exploiteert in opdracht van de stad Bocholt verschillende opvangcentra voor vluchtelingen. Elke volwassen vluchteling is in het bezit van een gezondheidskaart.

Waar kan ik ter plaatse helpen?

De coördinatie voor vrijwilligerswerk wordt gedaan door Anja Tekampe (tel. 01523 21765-05).

Waar kan ik spullen doneren voor vluchtelingen?

Kan ik woningen verhuren aan mensen met een beschermde status?

Ik heb nog steeds vragen. Wie kan mij helpen?