Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Betrouwbare halve dag school

Zorginitiatief "Kinderen op school" (K.i.d.S.)

De Verlässliche Halbtagsschule garandeert elke schooldag opvang tot 13.30 of 14.00 uur. Middagopvang (bv. de hele dag open) gaat verder dan deze tijd en omvat gewoonlijk ook lunch, huiswerkbegeleiding en open studiegroepen.

Het"Betreuungsinitiative Kinder in der Schule" (K.i.d.S.) is een aanbieder van buitenschoolse activiteiten op lagere en middelbare scholen in Bocholt.