Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
24. February 2023Verwijderingsbedrijf

Extra ophaling van groenafval in maart en op 1 april

Elke zaterdag in maart // Aanvullend op 1 april // Let op

Het afvalverwijderings- en servicebedrijf (ESB) zal in maart en op 1 april weer elke zaterdag een inzamelpunt voor groenafval inrichten op de parkeerplaats "Unter den Eichen". Tussen 8.30 en 11.30 uur zal een voertuig beschikbaar zijn voor groenafval zoals heggen- en boomsnoeisel.

Om de inzameling goed te laten verlopen, moeten de volgende instructies in acht worden genomen:

  • Het groenafval moet zelf gelost worden.
  • Alleen een maximale hoeveelheid van 2 cbm wordt aanvaard.
  • Boomstammen, boomwortels, takken met een diameter van meer dan 10 cm, bovengrond, graszoden en grasmaaisel worden niet aanvaard.

Als burgers nog vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met de afvaladviesdienst op telefoonnummer: 24 63 24.