Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
15. March 2023Stadhuis

De stad bespaart meer dan 1,1 miljoen kilowattuur energie

1.160.200 kilowattuur energiebesparing voor de stad Bocholt tegen februari 2023.

In tijden van energieschaarste wordt in Duitsland een beroep gedaan op energiebesparing. Dit betreft zowel particuliere huishoudens als openbare instellingen zoals de stad Bocholt. Vorig jaar besloot de gemeenteraad daarom tot verschillende energiebesparende maatregelen. Nu presenteerde het bestuur een eerste balans aan de hoofd- en financiële commissie.

Het resultaat: er werd 1.160.200 kilowattuur energie bespaard. Dit bedrag is als volgt opgebouwd

  • Verlichting gebouwen: 34.400 kWh besparing
  • Warm water gymzalen: 94.000 kWh
  • Dimmen straatverlichting (11/22 tot 2/23)= 100.000 kWh
  • Stopzetten ijsbaan: 25.000 kWh
  • Verminderen kerstverlichting / inkorten kerstmarkt = 5.000 kWh
  • Bahia: 901.800 kWh

Burgers drukken op de gasrem

Niet alleen de publieke sector bespaart, maar ook de burgers van Bocholt. Zoals het nutsbedrijf van Bocholt onlangs bekendmaakte, lag het gasverbruik 33% lager dan in vergelijkbare periodes van het voorgaande jaar.

Een energietekort wordt momenteel niet meer verwacht.