Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Publiek beleid

De dienst Openbare Orde van de stad Bocholt

Indien maatregelen moeten worden genomen om gevaar af te wenden, neemt de dienst Openbare Orde deze overeenkomstig de bepalingen van de wet op de openbare orde en de politie en handhaaft aldus de openbare veiligheid en orde.

Achtergrond

Op grond van artikel 27, lid 1, van de wet op de openbare orde van Noordrijn-Westfalen (OBG NRW) kunnen de openbare-ordeautoriteiten verordeningen uitvaardigen om bedreigingen van de openbare veiligheid of orde af te wenden. Verordeningen van openbare-orde-instanties bevatten abstract-algemene voorschriften, d.w.z. dat zij van toepassing zijn op een onbepaald aantal gevaarlijke situaties (abstracte geldigheid) en een onbepaald aantal personen ( algemene geldigheid).

In beginsel kan elke stad zelf, naar gelang van haar plaatselijke omstandigheden en behoeften, beslissen welke voorschriften zij voor haar stedelijk gebied zinvol en noodzakelijk acht. Regelgevende verordeningen worden aangenomen door de gemeenteraad.

Rechtsgrondslag

De oorspronkelijke tekst van de Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bocholt vindt u hier.

Andere onderwerpen van de afdeling