Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie over de Europese verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vinden in Duitsland de Europese verkiezingen plaats, waarbij de leden van het Europees Parlement worden gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar.

In Bocholt zullen ongeveer 58.000 kiesgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. Het stembureau van Bocholt zal 48 stembureaus inrichten. Stemmen per post zal ook weer mogelijk zijn.

De verkiezingen vinden plaats op 9 juni tussen 8.00 en 18.00 uur.

Informatie voor EU-burgers

Naast Duitse kiezers kunnen ook burgers van andere EU-lidstaten (EU-burgers) die in de Bondsrepubliek Duitsland wonen, stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Ze kunnen beslissen of ze hun stemrecht voor het Europees Parlement uitoefenen in Duitsland of in hun land van herkomst. Het stemrecht kan echter maar één keer en alleen persoonlijk worden uitgeoefend.

EU-burgers die bij de Europese verkiezingen van 2024 in Duitsland willen stemmen, moeten worden ingeschreven in het kiesregister van hun Duitse verblijfplaats.

Iedereen die al was ingeschreven in een kiezersregister in de Bondsrepubliek Duitsland voor de Europese verkiezingen van 1999 of een latere verkiezing voor het Europees Parlement, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen en wordt automatisch ingeschreven in het kiezersregister, op voorwaarde dat aan de andere vereisten van de kieswet wordt voldaan.

Alle andere EU-burgers die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement uit de Bondsrepubliek Duitsland moeten een verzoek tot inschrijving op de kiezerslijstindienen bij het stads-/gemeentebestuur van hun woonplaats. Het originele ondertekende verzoek moet daar uiterlijk op 19 mei 2024 zijn ontvangen.

Informatie voor Duitsers in het buitenland

Duitsers die in het buitenland wonen en niet in Duitsland geregistreerd staan (Duitsers die in het buitenland wonen), worden niet automatisch ingeschreven in een kiezersregister. Als Duitsers die in het buitenland wonen willen stemmen bij Europese verkiezingen, moeten ze voor elke verkiezing een formeel verzoek indienen om te worden ingeschreven in het kiezersregister.

Inschrijvingsformulieren en informatie voor in het buitenland wonende Duitsers en EU-burgers voor de Europese verkiezingen van 2024 op: https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/informationen-waehler.html

Kom op voor Europa! Steun de Europese verkiezingen van 2024 nu als verkiezingsvrijwilliger.

Activiteit verkiezingsmedewerkers

243751P

Om het verkiezingsproces soepel te laten verlopen, vertrouwt de stad Bocholt op ongeveer 500 vrijwilligers op verkiezingszondag.

Een voorwaarde voor vrijwilligerswerk is dat stembureauleden kiesgerechtigd zijn; ze moeten dus minstens 16 jaar oud zijn.

Stembureauleden delen bijvoorbeeld de stembiljetten uit, zorgen ervoor dat de verkiezingen correct verlopen en tellen de stembiljetten later. Stembureauleden worden in de aanloop naar de verkiezingen opgeleid door de stad Bocholt. Ze krijgen een opfrisvergoeding van 50 euro voor hun werk op de verkiezingsdag.

De verkiezingen vinden plaats op 9 juni van 8.00 tot 18.00 uur. De stembureaus komen om 7.30 uur bijeen in de toegewezen stembureaus, zo dicht mogelijk bij huis. Dit is het laatste tijdstip waarop afspraken worden gemaakt voor de ochtend- en middagdiensten. Er is dus minder tijd nodig dan op het eerste gezicht lijkt.

De stembureaus komen om 15.00 uur bijeen. Vanaf 18.00 uur stellen de stembureaus gezamenlijk de verkiezingsuitslag vast.

Sollicitaties om als stembureaulid te werken voor de Europese verkiezingen van 2024 worden aanvaard door het stembureau van Bocholt door te mailen naar wahlamt(at)bocholt(dot)de of te bellen naar 02871 / 953-2111.

Interessante links over de Europese verkiezingen van 2024

Achtergrondinformatie over de Europese verkiezingen van 2024 met uitlegvideo's voor verkiezingsassistenten en "Hoe de Europese verkiezingen werken" op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen.

Gemakkelijke taal

Samen met Lebenshilfe Main-Taunus e.V. hebben het Staatscentrum voor Politieke Vorming en de leerstoel Europese Integratie en Europese Politiek van de Universiteit van Duisburg-Essen de brochure "Europese Verkiezingen 2024 - Weten hoe je moet stemmen" samengesteld om informatie te geven over de Europese verkiezingen in zogenaamde "Easy Language".

De brochure kan in veel verschillende contexten met betrekking tot "Voting" worden gebruikt. De brochure is beschikbaar als PDF-document op deze link:

Brochure "Europese Verkiezingen 2024 - Weten hoe je moet stemmen"

Informatie in gewone taal is ook te vinden op de website van het Europees Parlement: Europese verkiezingen 2024 - Eenvoudige taal