Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Steunpunt

Ik wil in een vroeg stadium voorzieningen treffen als ik door ziekte, ongeval of handicap in een situatie terechtkom waarin ik mijn persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen.

Onze taken

Steeds weer hoor je van gebeurtenissen en spelingen van het lot waarbij mensen plotseling en ongewild in situaties terechtkomen waarin zij zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Zij zijn dan afhankelijk van de hulp van andere mensen die namens hen beslissingen kunnen nemen en persoonlijke zaken kunnen regelen.

Ze hebben mensen nodig die

  • Ken uw wensen
  • Weet hoe je voor jezelf zou beslissen in welke levenssituatie
  • Handelen in uw eigen belang
  • De beslissingen die u nu neemt in de toekomst uitvoeren

Hier geven wij u een idee van de wettelijke mogelijkheden die u heeft om zelfbepaalde en toekomstgerichte voorzieningen te treffen voor een noodsituatie en er zo voor te zorgen dat ook in deze situatie rekening wordt gehouden met uw wil. Neem contact met ons op als u vragen heeft. Zodat u gerust kunt zijn.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw volmacht tot voorzorg door het voogdijkantoor van de stad Bocholt te laten certificeren.

Als grote gemeente van het district is de stad Bocholt de enige gemeente in het district Borken die een voogdijautoriteit is in de zin van de voogdijwet.

Naast het verlenen van voogdijbijstand aan de arrondissementsrechtbank is een van de belangrijkste taken het werven, adviseren, opleiden en ondersteunen van vrijwillige voogden. Degenen met een volmacht worden op dezelfde manier ondersteund.

Hoe voorzorgsmaatregelen te nemen

Volmacht voor gezondheidszorg

U kunt deze volmacht alleen effectief verlenen zolang u handelingsbekwaam bent. In een dergelijke volmacht kunt u aangeven op welke gebieden van uw leven de door u gemachtigde persoon namens u mag beslissen en handelen (bijvoorbeeld in gezondheids- of eigendomszaken).

U kunt ook de voorwaarden bepalen voor hoe en wanneer de gemachtigde namens u mag optreden. In de regel is er geen rechterlijke controle op de uitvoering en het gebruik van de volmacht door uw gemachtigde(n).

Zorgrichtlijn

In het geval dat de wettelijke voogdij wordt ingesteld, kunt u uw suggesties voor de keuze van uw wettelijke voogd al van tevoren schriftelijk vastleggen. In zo'n zorgrichtlijn kunt u ook aangeven welke persoon niet moet worden aangewezen voor de wettelijke zorg en welke wensen u heeft voor de uitoefening van de zorg.

U kunt een dergelijke wilsverklaring ook afleggen als u niet meer handelingsbekwaam bent. De voogdijrechter zal rekening houden met uw suggesties indien deze niet in strijd zijn met uw belangen en indien u duidelijk wenst vast te houden aan uw suggesties. De voorgestelde persoon moet geschikt en bereid zijn om de wettelijke zorg voor u over te nemen.

Levend testament

In een levenstestament kunt u aangeven of en in welke mate medische maatregelen voor u moeten worden uitgevoerd of beëindigd in bepaalde, nader omschreven ziektesituaties in geval van uw wilsonbekwaamheid.

Op deze manier kunt u de medische behandeling beïnvloeden ondanks uw huidige onvermogen om beslissingen te nemen en zo uw recht op zelfbeschikking behouden.