Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Steunpunt

Ik wil in een vroeg stadium voorzieningen treffen als ik door ziekte, ongeval of handicap in een situatie terechtkom waarin ik mijn persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen.

Onze taken

Steeds weer hoor je van gebeurtenissen en spelingen van het lot waarbij mensen plotseling en ongewild in situaties terechtkomen waarin zij zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Zij zijn dan afhankelijk van de hulp van andere mensen die namens hen beslissingen kunnen nemen en persoonlijke zaken kunnen regelen.

Ze hebben mensen nodig die

  • Ken uw wensen
  • Weet hoe je voor jezelf zou beslissen in welke levenssituatie
  • Handelen in uw eigen belang
  • De beslissingen die u nu neemt in de toekomst uitvoeren

Hier geven wij u een idee van de wettelijke mogelijkheden die u heeft om zelfbepaalde en toekomstgerichte voorzieningen te treffen voor een noodsituatie en er zo voor te zorgen dat ook in deze situatie rekening wordt gehouden met uw wil. Neem contact met ons op als u vragen heeft. Zodat u gerust kunt zijn.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw volmacht tot voorzorg door het voogdijkantoor van de stad Bocholt te laten certificeren.

Als grote gemeente van het district is de stad Bocholt de enige gemeente in het district Borken die een voogdijautoriteit is in de zin van de voogdijwet.

Naast het verlenen van voogdijbijstand aan de arrondissementsrechtbank is een van de belangrijkste taken het werven, adviseren, opleiden en ondersteunen van vrijwillige voogden. Degenen met een volmacht worden op dezelfde manier ondersteund.

Hoe voorzorgsmaatregelen nemen

Volmacht gezondheidszorg

Je kunt deze volmacht alleen effectief geven zolang je handelingsbekwaam bent. In zo'n volmacht kun je aangeven over welke levensgebieden de gevolmachtigde namens jou mag beslissen en handelen (bijvoorbeeld in gezondheids- of eigendomszaken).

Je kunt ook de voorwaarden vastleggen voor hoe en wanneer de gevolmachtigde namens jou mag handelen. In de regel is er geen rechterlijke toetsing van de uitvoering en het gebruik van de volmacht door uw gemachtigde(n).

U kunt het document hier downloaden. (PDF)

Zorgbesluit

In het geval dat wettelijke voogdij wordt ingesteld, kunt u uw suggesties voor de keuze van uw wettelijke voogd vooraf schriftelijk vastleggen. In zo'n zorgrichtlijn kun je ook aangeven welke persoon niet moet worden aangewezen om wettelijke zorg te verlenen en welke wensen je hebt met betrekking tot het verlenen van zorg.

Je kunt zo'n wilsverklaring ook afleggen als je niet meer wilsbekwaam bent. De voogdijrechter zal rekening houden met uw voorstellen als deze niet in strijd zijn met uw belangen en u duidelijk wilt vasthouden aan uw voorstellen. De voorgestelde persoon moet geschikt en bereid zijn om de wettelijke voogdij van je over te nemen.

Levende wil

In een levenstestament kun je aangeven of en in welke mate medische behandelingen moeten worden uitgevoerd of beëindigd als je niet in staat bent om beslissingen te nemen in bepaalde, gespecificeerde medische situaties.

Op deze manier kun je de medische behandeling beïnvloeden ondanks je huidige onvermogen om beslissingen te nemen en zo je recht op zelfbeschikking behouden.