Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
Onderwijs / Informatie

Bocholt Maps - Ontdek een geografisch informatiesysteem

Online kaartdiensten zoals Google Maps worden steeds belangrijker bij het zoeken naar informatie op internet. De stad Bocholt biedt ook digitale web- en kaartdiensten aan: het geodataportaal Bocholt Maps. Via de URL https://maps.bocholt.de/ worden geverifieerde geodata inclusief gedetailleerde informatie, achtergrondkaarten en thematische kaarten beschikbaar gesteld aan burgers en dienstverleners. Medewerkers van de stad Bocholt presenteren de geodata-apps, de thematische kaarten en het digitale 3D-stadsmodel, waarmee een virtuele vlucht over Bocholt kan worden gemaakt. Er wordt getoond hoe informatie gericht kan worden gezocht, bijvoorbeeld via de uitgebreide POI (places of interest) database. Naast achtergrondkaarten, zoals actuele kadastrale kaarten, actuele luchtfoto's en het luchtfotoarchief met luchtfoto's van 1958 tot 2022, bevat het geoportaal informatie voor vele bevolkingsgroepen, zoals voor kinderen en ouders (scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, ...), senioren (zorgvoorzieningen, seniorengroepen, actief op leeftijd, ...), toerisme, vrijetijdsbesteding en planning en bouw (standaard grondwaarden, actuele bouwlocaties in het stadsgebied, ...). Het is ook mogelijk om ontwikkelingsplannen te downloaden en gebieden en coördinaten te bepalen. Bijdrage in de kosten van de VHS 3 €

Details van het evenement

Datum:

27. February 2024

Tijd:

19:00 - 20:30 uur

Locatie

Medienzentrum Futura 1

Hindenburgstraße 5

46395 Bocholt

Organisator:

Volkshochschule Bocholt

Stenerner Weg 14a

46397 Bocholt

Download