Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kinderdagverblijf

Een aantrekkelijke flexibele vorm van kinderopvang

Kinderdagopvang is een opvangaanbod in een kleine, overzichtelijke groep met een vaste verzorger. Vooral voor de opvang van zeer jonge kinderen is dagopvang een aantrekkelijke en flexibele vorm van opvang vanwege de familiaire sfeer en de hechte band, die het ook gemakkelijker maakt om gezin en werk te combineren. Deze vorm van opvang biedt een veilig en zeker kader door de mogelijkheid van intensieve aandacht.

In de dagopvang worden kinderen van 0 tot 14 jaar de hele dag of naast het kinderdagverblijf of de school opgevangen. In de regel zorgt een kinderdagverblijfmedewerker voor maximaal vijf kinderen in zijn/haar eigen huishouden. Andere modellen van kinderopvang zijn opvang in het huishouden van de ouders, in andere geschikte ruimten of in een groot kinderdagverblijf (een netwerk van kinderdagverblijven).

Om kinderen in dagopvang in Bocholt te kunnen opvangen, is een "vergunning voor dagopvang" van het departement Jeugd, Gezin, School en Sport vereist.

Voorschools onderwijs is een centraal onderdeel van de kinderdagopvang.

Kinderdagverzorgers zijn gekwalificeerd voor het onderwijs, de verzorging en de opvoeding van kinderen; zij hebben ten minste een kwalificatie op basis van het zogenaamde DJI-curriculum. Zij begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. Zij bieden gevarieerde onderwijsmogelijkheden die ook de sociale en taalkundige ontwikkeling van de kinderen op holistische wijze bevorderen.

Zij plannen een educatief aanbod en stellen de kinderen in staat hun eigen ervaringen op te doen en de wereld te leren kennen. In de dagopvang worden individuele begeleiding en stimulering naar de neigingen en mogelijkheden van het individuele kind op een bijzondere manier gecombineerd met gezamenlijke opvoeding en onderwijs in de kleine groep.

Veelgestelde vragen

Zoekt u een oppas voor uw kind? Wat biedt dagopvang ouders en kinderen?

  • persoonlijke zorg op maat van uw situatie
  • zorgtijden die flexibel worden aangepast aan uw tijdsbehoeften
  • individuele ondersteuning van het kind volgens gekwalificeerde normen
  • vaste verzorgers binnen een stabiel familiekader
  • liefdevolle zorg in kleine groepen van maximaal vijf kinderen.

Hoe hoog zijn de kosten voor dagopvang?

Als dienst voor kinder- en jeugdzorg is dagopvang voor ouders niet duurder dan een plaats in een kinderdagverblijf. De zogenaamde ouderbijdrage is afhankelijk van het jaarinkomen, de leeftijd van het kind en de tijd die het in de opvang heeft doorgebracht.

Als broers en zussen tegelijkertijd naar een open dagschool, een kinderdagverblijf of een kinderdagverblijf gaan, betalen de ouders slechts één bijdrage.

De kosten zijn vastgelegd in de huidige "Statuten inzake de heffing en de hoogte van ouderbijdragen voor de opvang van kinderen in de dagopvang (Tagespflegebeitragssatzung)".

-> statuten dagopvang tot 31.7.2023

-> Tariefstatuut kinderopvang per 1.8.2023

-> Infoblad: Ouderbijdragen voor dagopvang

Opmerking: De kinderdagverblijfhouder ontvangt van het departement Jeugd, Gezin, School en Sport onder meer een vergoeding voor zijn opvang en de materiële kosten. De kinderdagverblijven mogen de ouders geen kosten in rekening brengen, met uitzondering van een passende bijdrage voor maaltijden, hygiënische artikelen, enz.

Hoe word ik kinderverzorgster?

De dienst Jeugd, Gezin, School en Sport van de stad Bocholt is op zoek naar gemotiveerde personen die geïnteresseerd zijn om te werken als kinderdagverblijfmedewerker.

Als u graag met kinderen werkt, een familiaire omgeving kunt bieden, flexibel, verantwoordelijk en coöperatief bent, willen wij u graag als kinderdagverzorger in dienst nemen. Kinderopvang is een aantrekkelijke manier om gezin en carrière te combineren. In het kader van deze zelfstandige activiteit krijgt u de mogelijkheid om uw werkuren vrij te organiseren binnen een samenhangend concept.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en perspectieven van dit gevarieerde werkterrein en over de toelatingseisen voor de kwalificatie als kinderdagverblijfmedewerker kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde adviesdienst. In de richtlijnen voor de bevordering van kinderen in de kinderopvang van de stad Bocholt kunt u meer te weten komen over de procedure voor het bepalen van onder andere de geschiktheid of de vergoeding.

Hier vindt u de richtlijnen voor de bevordering van kinderen in de kinderopvang in de stad Bocholt.

Wat zijn de diensten van de Dienst Jeugd en Gezin?

De professionals in de kinderopvang

  • u te adviseren en te informeren over alle vragen betreffende de opvang van kinderen
  • de vergunning voor kinderopvang afgeven na een positief onderzoek en zorgen voor een basisopleiding en bijscholing voor kinderverzorgers
  • persoonlijke ontmoetingen regelen met ouders die zorg nodig hebben
  • begeleiden kinderverzorgers en ouders
  • steun bieden in conflictsituaties.

Waar vind ik de juiste kinderopvang?

In de stad Bocholt worden ongeveer 300 kinderopvangplaatsen aangeboden door ongeveer 100 kinderdagverblijven. De begeleidingsdienst van de stad Bocholt regelt een kinderopvangplaats in persoonlijke gesprekken volgens individuele behoeften en wensen.

Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt of een verzoek om een plaats kan schriftelijk per post of per e-mail worden ingediend bij de verantwoordelijke consulent.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Tijdens de kinderopvangrelatie blijft de hulpverlener de contactpersoon en begeleidt en ondersteunt hij zowel de ouders als de kinderverzorgers.