Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Het team stelt zich voor

Dit is... Marina Neumann

Marina Neumann

Hallo, ik ben Marina Neumann en werk sinds maart 2021 in de wijkontwikkeling van de Vereniging Caritas, in de wijk Giethorst-Nordost, in het outreachend werken.

Mijn werk is er onder meer op gericht nauw contact te leggen met de bewoners van de wijk om mogelijkheden en ruimtes voor ontmoeting te creëren en manieren te vinden waarop mensen zich samen kunnen organiseren en er in het dagelijks leven voor elkaar kunnen zijn.

Verder heb ik een adviserende functie en ben ik altijd aanspreekbaar als er hulp of advies nodig is. Op kantoor of op straat, u bent welkom om mij te benaderen.

Marina Neumann
"Alleen ben je sterk, samen ben je onverslaanbaar," zegt Marina Neumann.

InhoudIk werk in de wijk omdat ik het belangrijk vind dat de bewoners van de wijk Giethorst-Nordost een hoge kwaliteit van leven hebben. Ze moeten met plezier in hun wijk zijn en er alles vinden wat ze nodig hebben.

De focus ligt op de gebieden gezondheid en preventie, buurt en sociale cohesie en burgernabijheid en participatie.

Het nauwe contact met de wijkbewoners en de daaruit voortvloeiende verbondenheid met de wijk zelf waardeer ik zeer. Trouw aan het motto "alleen ben je sterk, samen ben je onverslaanbaar" vind ik het heel belangrijk om de gemeenschap te versterken, want samen kun je zoveel meer bereiken.


Dit is... Edith Gewers

Edith Gewers

Mijn naam is Edith Gewers en ik ben met name verantwoordelijk voor de gebieden gezondheid en preventie in de wijk Bocholt Zuidwest. Dit past bijzonder goed bij mij, omdat ik niet alleen opgeleid ben tot gespecialiseerd verpleegkundige voor intensieve zorg, maar ook in deeltijd Gezondheid en Sociale Ruimte studeer aan de Hogeschool voor Gezondheid in Bochum.

Samen met de mensen die hier wonen en werken wil ik graag bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in de wijk. Iedereen kan ideeën, suggesties en projecten inbrengen.

Ik hou van mijn werk in de buurt omdat het zeer divers en vol uitdagingen is en daarom altijd spannend. Ik waardeer vooral de uitwisseling met de lokale bevolking.

Wij bieden een centraal aanspreekpunt voor alle burgers in de wijk en daarbuiten, het adres voor ideeën, wensen, zorgen, tips, kritiek en vragen. Als u contact met ons opneemt, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat wij een nuttig contact aan u kunnen doorgeven. Of we kunnen samen nadenken over hoe uw idee kan worden uitgevoerd en wie er nog meer voor nodig is.

Kom gerust binnen, de koffie staat al klaar!